CHI TIẾT SẢN PHẨM

CÓ NÊN SỬ DỤNG TỔ YẾN NGUYÊN CHẤT
   TỔ YẾN NHIỀU THÀNH PHẦN DINH DƯỞNG CẦN THIẾT CHO SỨC KHỎE.SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN SẺ NHẬN ĐƯỢC KẾT QỦA KHỎE ĐẸP, TUY NHIÊN CÓ NHIỀU LỢI ÍCH NHƯNG KHÔNG SỬ DỤNG THƯỜNG THÌ KHÔNG CÓ HIỂU QUẢ CHO NÊN KHUYÊN CÁO KHÔNG SỬ DỤNG TỔ YẾN THEO CÁCH LÂU LÂU ĂN MỘT TÍ CHO VUI, MẤT TIỀN VÀ KHÔNG HIỂU QUẢ VÀ CHÚ Ý TỔ YẾN NGUYÊN CHẤT PHẢI CÓ LONG DỦ CỦA CON CHIM YẾN BÁM TRÊN TỔ, LOẠI NGUYÊN CHẤT RẤT ĐẮT TIỀN, KHOẢNG 68,000VND/ 1GAM GIÁ NGUYÊN LIỆU THÔI CHƯA TÍNH VIỆC CHẾ BIẾN RA THÀNH PHẨM. MỘT LẦN ẲN PHẢI ĐỦ 5 GAM / 1 NGƯỜI LỚN .ĂN THƯỜNG XUYÊN TIỀN CHỊU SAO NỔI. KẾT LẠI KHÔNG CÓ TỔ YẾN THỰC RẺ TIỀN ,ĂN THÌ PHẢI ĂN THƯỜNG XUYÊN VÀ MUA LOẠI CÓ LONG DỦ BÁM TRÊN TỔ VỀ TỰ CHẾ BIẾN,TỰ TAY LÀM LÀ TỐT NHẤT. NẾU KHÔNG ĂN THƯỜNG XUYÊN THÌ KHÔNG SỬ DỤNG TỔ YẾN CHO KHỎI TỐN TIỀN. NẾU KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TỔ YẾN NGUYÊN CHẤT THÌ CỨ VIỆC HỎI TÔI 0903081032. BÀI VIẾT LƯU HÀNH NỘI BỘ, SAO CHÉP THÌ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỪNG QUÊN GIỚI THIỆU ALITATA.NET